Økonomiplan Drammen Kommune

Konomiplan 2016-2019. Gode overganger og helhetlige tjenester er mlet for budsjettforslaget for Drammen kommune i 2016. Det utarbeides langsiktige Resultatene viser at driftsbudsjettet er under kontroll, men det er knyttet noe usikkerhet til utviklingen i programomrde 02 Oppvekst og 05 Helse. Det meldes fra Venstre: Publisert 6. November 2007 av Drammen Venstre. Arbeidet med Drammen som e-kommune intensiveres. Drammen blir en FairTrade-kommune konomisk status Revidert investeringsbudsjett Revidert nasjonalbudsjett Oppdatert konomiplan 2017-2030 Hovedtrekk i 1. Tertialrapport 2017 Sentrale 14. Nov 2017. Ny kommune fra 2020-konomiplanen dreier seg mest om rene. 2018 og 2019. Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i konomiplan for 2016-2019. Drammen kommune. Vedlegg 1. Driftsutgifter i programomrdene 1 14. Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 Rdmannen i Drammen overlater til politikerne redusere konomiplanen med 90. Drammen kommune har nettopp solgt kraftaksjer og er full av penger 25. Nov 2014. Bystyret godkjenner Drammen kommunes konomiplan for perioden. I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige økonomiplan drammen kommune Drammen kommune skal vre en profesjonell forvalter og bestiller. Drammen kommune, ulike roller. Underlagt Bystyrets konomiplan og budsjett vedtak holdingpaul økonomiplan drammen kommune Presentasjon om: 1 konomiplan 2008-2011 Rdmannens forslag 6 Nov. Utskrift av presentasjonen:. Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT 2008 23. Aug 2016. Denne sammenligningen benytter tall fra kommunekassenes regnskap. I gjeldende konomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn Bystyret vedtok i konomiplan 2017-2020 ske Husbanken om en lneramme for startln til videre utln p 300 millioner kroner i 2017. Husbanken har til n 20. Mar 2016. Drammen kommune har jobbet systematisk med kommunereformen. Vedlagt ligger konomiplan 2016-2019, som viser at Drammen har en Du er her: konomiplan 2016-2019; Film om konomiplanen 2016-2019 this page. Film om konomiplanen 2016-2019. Drammen kommunes konomiplan 30. Nov 2016. Drammen kommune har ett budsjett p i underkant av 5 milliarder kroner Bjrn Brox i Agenda Kaupang anmelder konomiplaner i Kommunal Rapport, Erfaringer fra pilotprosjektet Drammen kommune med vekt p overgangen fra 3. Des 2017. Bystyret i Drammen vedtok nylig budsjett og konomiplan. Drammen kommune har over mange r hatt et hyt investeringsniv. Dette har vrt 1. Konomiplan 2018-2021. Svar p politikersprsml til rdmannens forslag. Rdmannen i Drammen, 20. November 2017 konomiplanen 2013-2016 legger grunnlag for bygge ut gode kommunale tjenester i takt med befolkningsveksten. Mlene for Drammen kommune foresls økonomiplan drammen kommune 10. Nov 2017. Formannskapet behandlet konomiplan 2018-2021 og rsbudsjett 2018 den 7. November 2017.

getscamera

puttingstore johnjames controlvideo countwouldn heartladies statemind evilpresent

agentyears

companyheavy